Terminy Realizacji

1. Termin realizacji zamówień wynosi, w zależności od ich wielkości i miejsca dostawy 4-5 dni roboczych. W okresie przedświątecznym termin może być dłuższy i wymagać indywidualnego uzgodnienia.

2. Firma Regalto zastrzega sobie możliwość wymiany artykułów na podobne z powodu ich braku.

3. Firma Regalto wysyła dostawę pocztą kurierską lub innym umówionym środkiem transportu, na koszt Zamawiającego.

4. Dostawy są realizowane po otrzymaniu od Zamawiającego wpłaty pozostałych 50% wartości faktury brutto.

5. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminów i warunków umowy, może nastąpić jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym.

Top of Page